Mall för måttsydda overaller – P1

Fyll i alla fält. Mät ej själv, ta hjälp av någon. Stå rakt och böj armen ca 45 grader. Använd ett mjukt måttband. Använd gärna ett tight underställ, och använd sömmarna till referenspunkter. Lägg inte till extra mått, det gör fabriken. Barth Motorsport AB och P1 Advanced Racewear kan inte stå som ansvarig för fel ifyllda mått.